Obzirom da je došlo do promjene pravila u WRRC-u, što automatski dovodi i do promjene u nacionalnim kategorijama, molimo sve trenere da se informišu u vezi primjene novih pravila kako ne bi bilo neregularnosti na takmičenjima.

Od 01.01.2019. važiti će nova pravila za internacionalne kategorije i dužinu trajanja plesa. Kategorija koja je do sada bila Juveniles, podijeljena je u dvije dobne skupine, a dužina trajanja koreografije za Juniorske i Seniorske ženske formacije je skraćena.

U koreografijama se obavezno mora igrati osnovni korak Rock and Roll-a i to po redoslijedu Kick ball change, Kick, Kick. Kod parova, obavezan broj osnovnih koraka mora se plesati u kontaktu ali i u promjenama, tj. plesnim figurama. Osnovni korak u mjestu se ne računa u obavezni program.

Uvedene su i figure u kategoriji Juvenils, koje će se ocjenjivati kao plesne figure, dok su u kategoriji Junior obavezne 4 figure od kojih jedna može biti kombinacija, a figure će se ocjenjivati kao akrobatske.

Obzirom da su seminari za sudije i trenere u SSPK BiH obavezni, ovom priliom obavještavamo sve tzrenere i sudije, da će seminar biti održan 27.01.2019. u Tuzli. Moguća je i prijava bivših takmičara za polaganje sudijskog ispita.

Ispod se nalazi tabela sa novim pravilima

KategorijeGodišteTrajanje plesaBrzina muzike (takt/min)Min broj osnovnog korakaAkrobatske figureBroj učesnika
NACIONALNE
Mini6 do 1001:00 do 01:1547 do 4940par
Mlađi juniori (MJ)8 do 1401:30 do 01:4547 do 496max 2par
Seniori C14g i više01:30 do 01:4547 do 4965par
INTERNACIONALNE
Children8 do 1101:30 do 01:4547 do 4960par
Juveniles10 do 1401:30 do 01:4547 do 496max 2par
Juniors12 do 1701:30 do 01:4547 do 4964 max 1 kombpar
Main Class Contact Style (MCCS)min 1401:30 do 01:4548 do 5065 + finale 6par
Main Class Free Style (MCFS)min 1501:30 do 01:4548 do 5065 + finale 6par
Main Classes final Footwork01:00 do 01:1550 do 5240par
Rock’n’Roll Couple-Dance (CDS)
Show
mlađi min 14, starji min 1801:00 do 01:15 a finale          01:45 do 02:0048 do 524                finale 83, max 2 komb, finale 5 max 3 kombpar
Girls Formations8 do 1502:15 do 2:3048 do 525 finale 10max 28 do 12 
Ladies Formationsmin 1402:15 do 2:3048 do 525 finale 10max 58 do 16
Formations Juniors11 do 1702:15 do 2:3048 do 5210max 44 do 6 par
Form. Main Classmin 1502:45 do 03:0048 do 5210max 84 do 6 par
Duo Rock Showmin 1502:00 do 02:3048 do 526max 62 para

Categories: Vijesti

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *